De Brug tussen Leverancier en Eindgebruiker

Software ontwikkelaars en leveranciers bieden een hoog niveau van (ICT) systeemkennis. Echter, de intrinsieke kennis van het vakgebied en de mores van de werktuigbouwkundige eindgebruiker, is veelal beperkt aan deze zijde van het spectrum.

Dit leidt vaak tot een natuurlijke kloof in het verwachtingspatroon tussen de leverancier en de klant bij het implementeren van het systeem.

3Design Dynamics kan deze kloof overbruggen door werktuigbouwkundige praktijkervaring met inherente kennis van engineeringswerkstromen te combineren met extensieve kennis van applicatiebeheer.

Core Features

3D CAD Implementation

3D CAD implementation programme management:

Inventarisatie & analyse werkstructuur

Identificatie & definitie engineeringsprocessen

Investeringsoverzicht & strategisch plan

Pilot

Project management

Definitie standaardisatie & documentbeheer

Systeem implementatie

Definitie beheerstructuur

Best practice handboeken

CAD Management

Inventarisatie & analyse ontwerpprocessen

Applicatiebeheer

Licentie- en subscriptiebeheer

Standaardisatie

Optimalisatie werkstroom

Troubleshooting

Best practice handboeken

Mechanical Engineering Services

Engineering Workstream Consultancy

Project Management

Ontwerpactiviteiten voor de machinebouw

Continuous Improvement productieproces

Verdiep uw werkstroom!

Neem Contact Op

Tussen Basisfunctionaliteit en Maatwerk

3Design Dynamics zet in op slim inrichten van de standaardfunctionaliteit met een minimum aan maatwerk: de aanpak tussen Basisfunctionaliteit en maatwerk in.

Basisfunctionaliteit van 3D ontwerpsoftware is dominant geconcentreerd op het gebied van modelleerfunctionaliteit (de conceptuele fase). Dit is de essentiële fase bij R&D of innovatie. Echter, bij de grootste groep afnemers is nog altijd de technische tekening de primaire informatiedrager voor fabricage (de realisatiefase). Dit is een heldere indicatie van het aanwezige hiaat in inzicht bij de ontwikkelaars en verkopers van software t.o.v. de brede doelgroep, waar de software een stuk gereedschap is om zo efficiënt mogelijk het uiteindelijke doel te bereiken: het vastleggen en communiceren van complexe technische informatie, op een heldere en universeel eenduidige wijze, ten einde een foutloze fabricage mogelijk te maken. Om dit te kunnen realiseren is de technische tekening onderworpen aan een veelheid van strikte normen en voorschriften, die door de eeuwen heen wereldwijd op merites zijn ontwikkeld en vastgelegd. Iets wat weinig begrepen wordt door outsiders.

Door dit hiaat is de basis niet afdoende uitgerust om standaard te voldoen aan voornoemde eisen. Om onder meer dit soort essentiële discrepanties te ondervangen wordt meestal duur maatwerk of een goedkope workaround voorgesteld. Soms wordt het probleem in onwetendheid zelfs niet onderkent en komt men tot het voorstel om de werkwijze te conformeren aan de gebreken in de basisfunctionaliteit van het pakket…

Maatwerk dient echter zoveel mogelijk vermeden te worden! Meestal wordt dan een unieke schil rond de functionaliteit geprogrammeerd. Dit is buitengewoon prijzig, vaak instabiel en de afhankelijkheid van een leverancier van dit maatwerk is bijzonder groot. Complex maatwerk in-house realiseren bezet vaak bijna een volle FTE. De instabiliteit van maatwerk manifesteert zich in het feit dat het star is en er altijd een groot risico aanwezig is dat het maatwerk niet meer compatible is bij een willekeurige upgrade van een systeem, waarna het hele circus opnieuw opgetuigd kan worden; of men laat zich gijzelen door de huidige versie. Slimme workarounds kunnen soms onmisbaar zijn om een ‘bug’ in het systeem te omzeilen, maar over het algemeen is er sprake van een ‘cosmetische oplossing’, die problemen vaak niet oplossen maar slechts verbergen. Grote kans dat ergens anders in het proces hierdoor hinder ontstaat.

3Design Dynamics zet in op slim inrichten van de standaardfunctionaliteit met een minimum aan maatwerk: de methodiek tussen basisfunctionaliteit en maatwerk in. Bij een slimme inrichting wordt de basisconfiguratie van de applicatie aangepast en functionaliteit ingebracht op het niveau van templates.

Werkwijze

Om de juiste inrichting te kunnen realiseren is een grondige inventarisatie en analyse van de werkstroom vereist (deep dive). In de visie van 3Design Dynamics dient eerst de tijd genomen te worden om de bestaande werkstroom te doorgronden, alvorens conclusies en beslissingen gemaakt kunnen worden voor de implementatie van een vernieuwde werkstroom. Vervolgens dient de nieuwe werkstroom getest en doorontwikkeld te worden in een pilot. Zodra met de pilot de beoogde resultaten behaalt zijn, kan met minimale verstoring de implementatie voor de gehele afdeling uitgevoerd worden. Op deze wijze blijft de impact van kinderziekten en uitontwikkeling voor een gehele werkstroom beperkt. Standaard wordt bij dit soort implementatieprojecten na een relatief korte voorbereiding de software geïmplementeerd, waarna snel de nieuwe werkstroom gelanceerd wordt. Helaas volgt hierop meestal een lang na traject van bijstellen, modificeren en aanvullen, om met vallen en opstaan een werkbare situatie te ontwikkelen. Dit leidt tot ernstige verstoring bij de uitvoer van werkzaamheden, grote frustraties en uiteindelijk tot het verlies aan draagvlak. Bij 3Design Dynamics wordt de meeste tijd en energie in de voorbereidende fase geütiliseerd en is de uiteindelijk uitrol van de systemen de afsluitende fase.

The Sky’s the Limit? Blijf Pragmatisch!

Verwacht geen gouden bergen zoals vaak geventileerd wordt in slimme demo’s en presentaties. Feit blijft wel dat de voordelen van een 3D implementatie groot zijn en in de nabije toekomst zal 3D zelfs essentieel zijn om nog mee te kunnen komen. Tevens wordt het in toenemende mate zeer lastig voor bedrijven om met verouderde werkmethodieken vers potentieel aan te trekken. Dit is een ernstige bedreiging voor de belangrijkste asset van een bedrijf: human resource.

Het overstappen van een 2D werkstroom naar een 3D werkstroom biedt evident grote en beproefde voordelen:

 • Sneller ontwerpen
 • Minder fouten
 • Sneller & gemakkelijker aanpassen of reviseren
 • Directe output voor CAM communicatie
 • Up-to-date met huidige standaard bij uitwisseling ontwerpdata
 • Betere communicatie door visualisatie, ook voor niet technisch personeel
 • Toegang tot enorm aanbod 3D modellen van leveranciers
 • Gebruikersvriendelijk op instapniveau
 • Vereiste voor het aantrekken van nieuw potentieel

Echter, er zijn altijd een aantal nuances waarmee rekening gehouden dient te worden:

 • Een deel van de tijdwinst gaat verloren in de organisatie en beheer van de modellen
 • Complexiteit door meer en exacte details (bijna goed = fout)
 • Complexiteit van grote samenstellingen
 • Mogelijke traagheid systeem door vergrote complexiteit
 • Hogere eisen hardware
 • Grotere investering

Netto levert de overstap naar 3D zeker een significante tijdsbesparing op. Hoewel niet zo zeer in de directe ontwerpfase (hier wordt de tijdswinst vaak ingeleverd voor meer exactheid, detail en analyse e.d.), maar vooral in de realisatiefase (manufacturing) kan een besparing gehaald worden op kosten en doorlooptijd door foutreductie in ontwerp en verbeterde communicatie voor realisatie. Fouten en misverstanden in de realisatiefase leiden vaak tot hoge, niet zichtbare kosten, zoals extra engineeringstijd, extra spoedwerk in fabricage of toelevering, extra materiaal van voorraad, vertraging in assemblage en verstoring van planning en budget.

Ook bestaat het risico dat men zich verliest in doorgeslagen automatisering, door de vele mogelijkheden die 3D modelleren op dit gebied met zich meebrengt. Blijf pragmatisch: wat heb ik nodig en wat is functioneel voor het doel van de organisatie?

Verdiep uw werkstroom!

Neem Contact Op