Hoe werkt een modelovereenkomst?

Een modelovereenkomst moet uitsluiten dat er sprake is van een (privaatrechterlijke) dienstbetrekking in directe of verdekte (schijnconstructie) vorm. Een dienstbetrekking is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW). Indien er sprake is van een dienstbetrekking, dan is de opdrachtgever verplicht om loonheffing af te dragen.

Om voor de Belastingdienst gevrijwaard te zijn van het predikaat ‘dienstbetrekking’ is het voldoende indien niet wordt voldaan aan één van de drie voorwaarden die gelden bij een arbeidsovereenkomst. De drie voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst zijn:

  1. de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;
  2. de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid;
  3. de werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat er sprake is van een ‘gezagsverhouding’.

Doordat tussen opdrachtgever en zelfstandige opdrachtnemer geen gezagsverhouding bestaat zoals bij een dienstbetrekking, is in een modelcontract voor de DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) een artikel opgenomen waarin de ongeldigheid van element 3 expliciet wordt vastgelegd. Dit zijn de geel gemarkeerde elementen in het voorbeeld:

Download voorbeeld Algemene Modelovereenkomst 3DD

Dit is volgens de Belastingdienst voldoende voor de vrijwaring. Daarbij maakt 3Design Dynamics gebruik van door de Belastingdienst zelf opgestelde modelcontracten, waardoor geen langdurige goedkeuringsprocessen doorlopen hoeven te worden.

Algemene modelovereenkomst | Geen werkgeversgezag

Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 | 29-02-2016

De algemene modelovereenkomsten zijn breed toepasbaar. Zij dekken vrijwel alle soorten arbeidsrelaties waarin er geen sprake is van loondienst. De geel gemarkeerde onderdelen in het voorbeeldcontract zijn door de Belastingdienst opgesteld en gelden als voorwaarde voor een arbeidsrelatie buiten de privaatrechtelijke dienstbetrekking. De gemarkeerde onderdelen dienen dan ook ongewijzigd overgenomen te worden. In de modelovereenkomst ‘Algemene modelovereenkomst | Geen werkgeversgezag’ wordt expliciet vastgelegd dat element 3 (gezagsverhouding) van de arbeidsovereenkomst, en dus een dienstbetrekking, wordt uitgesloten.

Download met onderstaande knop het volgens de Belastingdienst opgestelde 3DD template van het modelcontract “Overeenkomst van opdracht”: